Monday, March 26, 2012

Υπαγωγή στις ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά!!


Andreas Alexandros Floros
Οι απαιτήσεις του Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εξαιρούνται από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Τα ποσά που καταβάλει ο αιτών σε αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πρέπει να συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος για την ικανοποίηση όλων των πιστωτών.

Μέγεθος Γραμμάτων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)
...

1/2012 ΕΙΡ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ( 561548)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του αιτούντος, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Αποτυχία δικαστικού συμβιβασμού. Τα χρέη θεωρούνται ληξιπρόθεσμα από την κοινοποίηση της αίτησης. Ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση αποφάσεως για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια. Προνομιακή ικανοποίηση αυτών. Μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δε συνιστά δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη. Συνυπαιτιότητα της τράπεζας ως προς την χρηματοδότηση του αιτούντος. Βαρειά αμέλεια. Μη εξακρίβωση της δανειακής επιβάρυνσης του οφειλέτη, παρά τη σχετική δυνατότητα με τη συνδρομή της τεχνολογίας (ηλεκτρονικά συστήματα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣ, κτλ). Ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το σύνολο των πιστωτών του αλλά μόνον αυτούς, τις απαιτήσεις των οποίων επιθυμεί να υπαγάγει στην αίτηση περί απαλλαγής. Αρκεί η παράθεση των περιουσιακών του στοιχείων και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, χωρίς να απαιτείται η αναφορά των δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη. Οι απαιτήσεις του Παρακαταθηκών και Δανείων δεν εξαιρούνται από τη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Τα ποσά που καταβάλει ο αιτών σε αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πρέπει να συμπεριληφθούν στο διαθέσιμο εισόδημα του αιτούντος για την ικανοποίηση όλων των πιστωτών. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, αστυνομικού με μηνιαίες οικογενειακές αποδοχές περίπου 2.124 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 407.000 €. Περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά δάνεια της συζύγου του αιτούντος, με την ιδιότητα αυτού ως εγγυητή. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 1.200 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του για μια τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας, με την προϋπόθεση καταβολής 180 δόσεων (ποσόν 473 € μηνιαίως για 15 έτη) και περίοδο χάριτος τεσσάρων (4) ετών για την έναρξη αυτών των καταβολών. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Μιχαήλ Μπιλλήρη, δικηγόρου Δ.Σ. Κω.

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...