Sunday, March 17, 2013

Ο.Γ.Α. Ποιοί επιπλέον μπορούν να ασφαλιστούν; Ενταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ.

Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης
Δικηγόρος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας

Ποιοί επιπλέον, μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ... Ποιοί είναι οι εργάτες γής, και πώς θα γίνεται αυτό... σε πρώτη φάση σας παραθέτουμε την σχετική Υπουργική απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και στην συνέχεια σε άλλο μας άρθρο θα τα εξηγήσουμε αναλυτικότερα, όμως οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να μας γράφουν, στα e-mail μας που ειναι : athanasiadis.g@hotmail.com και niktserp@gmail.com 

Παραθετουμε την υπουργική απόφαση:


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10034/4148/133

ΦΕΚ 540/Β/07.03.2013Ενταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του N. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115 Α'), όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α').3. Τις διατάξεις του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύουν (Π.Δ. 78/1998 - ΦΕΚ 72Α').4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 85 (ΦΕΚ 141/Α'/21-6-2012) ««Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».5. Το Π.Δ. 213/92 (Α' 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86 (ΦΕΚ 141/Α'/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».7. Την αριθ. 1397/ΕΗΔ2/24-1-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, Α' 98) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του ΟΓΑ,αποφασίζουμε:


1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 περ. β' του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α') υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους στον ΟΓΑ, εντός ευλόγου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησης τους, και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.


Η γνωστοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση του ειδικού Δελτίου Απογραφής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α').

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη γέννηση δικαιωμάτων για τους ανωτέρω απασχολούμενους είναι η εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

3. Από την 1-1-2013 ορίζεται το εργόσημο ως αποκλειστικός τρόπος είσπραξης των εισφορών των απασχολούμενων της παρ. 1 περ. β' του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 και από την ανωτέρω ημερομηνία γίνεται η πλήρης ένταξη αυτών στον Κανονισμό του ΟΓΑ.Για το έτος 2012, τα ανωτέρω πρόσωπα που ήταν εγγεγραμμένα το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012 με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού λιγότερες των 150 ημερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες με εργόσημο, εντός του έτους, εισφορές, συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου, για το ίδιο έτος.

4. Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.

5. Ο ΟΓΑ προβαίνει, όπου κρίνει απαραίτητο, σε έλεγχο για την απασχόληση των εργατών γης και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, σε εφαρμογή των διατάξεων περί εργοσήμου, δεν έχει απασχοληθεί ως εργάτης γης, οι βάσει των εργοσήμων του υπολογισθείσες ημέρες εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την ασφάλιση του στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι δε παρακρατηθείσες μέσω εργοσήμου εισφορές, δεν επιστρέφονται.

6. Ο απασχολούμενος έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων του επί του προβλεπόμενου από την παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 εργοσήμου. Αμοιβή και εισφορές, που έχουν καταβληθεί με εργόσημο επί του οποίου δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά και πλήρως τα στοιχεία του απασχολούμενου, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

7. Οι διατάξεις του Π.Δ. 78/98 (Α' 72) «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» έχουν εφαρμογή στα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το άρθρο 22 του Ν. 3863/2010 και την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...