Thursday, January 5, 2012

Ο Δ.Σ.Α. ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει από καιρό τονίσει την αναγκαιότητα παραγωγής πολυσήμαντου νομοθετικού έργου, που θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της καθυστέρησης στην απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία αγγίζει πλέον - κατά γενική ομολογία - τα όρια της αρνησιδικίας.
Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσονται πρωτοβουλίες όχι μόνο για την πρακτική βελτίωση της καθημερινής δικαστηριακής πραγματικότητας, αλλά και στοχευμένες δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του βασικού νομοθετικού πλαισίου, πάνω στη βάση ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου διαλόγου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι παρατηρούμενες βραδυπορίες και να αποσυμφορηθούν τα Δικαστήρια της χώρας από τη διαρκώς συσσωρευόμενη ύλη.
Ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει παρουσιάσει μία σειρά προτεινόμενων ρυθμίσεων, που φέρει τον τίτλο «σχέδιο νόμου για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση των φαινομένων αρνησιδικίας» και επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές σε διάφορους κλάδους δικαίου, σε επίπεδο τόσο ουσιαστικό όσο και δικονομικό. Ο ΔΣΑ, από την πλευρά του, εξέφρασε έγκαιρα την έντονη αντίθεσή του σε σειρά διατάξεων, θεωρώντας αυτές ανεφάρμοστες και πρόδηλα αντισυνταγματικές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσφυγή στη Δικαιοσύνη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, να δημιουργούνται στην πραγματικότητα πρόσθετες καθυστερήσεις στην απονομή του δικαίου και να παρεμποδίζεται η άσκηση βασικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών, κατά τρόπο ώστε να καταλύεται εντέλει κάθε έννοια «δίκαιης δίκης» και να διευκολύνονται ή να επιβραβεύονται φαινόμενα ανομίας, σε καιρούς μάλιστα ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας.
Προς την κατεύθυνση υποβοήθησης και υλοποίησης των νομοθετικών επιδιώξεων δύναται αναμφισβήτητα να συμβάλλει και η συμβουλευτική συνεισφορά του Δικηγορικού κλάδου, απόσταγμα εμπειρίας και καθημερινής τριβής με τη δικαστηριακή πραγματικότητα, η οποία εντέλει μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της υπό προώθηση νομοθετικής μεταρρύθμισης.
Με αυτές τις σκέψεις και με δεδομένο ότι η διαδικασία της ως άνω μεταρρύθμισης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θέτουμε και εμείς σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες από πλευράς Υπουργείου νομοθετικές τροποποιήσεις και προσθήκες (παράλληλα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να συμβάλλει ουσιαστικά και έμπρακτα στο διεξαγόμενο δημόσιο επιστημονικό διάλογο, συνεισφέροντας με τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του τόσο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων όσο και προς αυτήν της προσθήκης νέων διατάξεων που θα επιφέρουν περαιτέρω - πέραν των προτεινόμενων - αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Η συμμετοχή κάθε συναδέλφου στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει στο να σχηματίσει ο ΔΣΑ ολοκληρωμένη προγραμματική θέση βάσει της αντιπροσωπευτικής έκφρασης των μελών του, την οποία και θα υποβάλει φυσικά ακολούθως στο αρμόδιο Υπουργείο - σε συνέχεια των ήδη κατατεθεισών απόψεων - , ευελπιστώντας να εισακουστεί και να πραγματοποιηθούν έτσι οι απαραίτητες τροποποιήσεις. (για την υποβολή των σχολίων σας απαιτείται είσοδος στην ιστοσελίδα www.dsanet.gr, στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, βάσει των κωδικών που ήδη διαθέτετε).
Αναμένουμε, λοιπόν, τις απόψεις κάθε συναδέλφου αναφορικά με το τι πρέπει να αλλάξει και το τι νέο πρέπει να νομοθετηθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...