Friday, April 12, 2013

Δήλωση Προέδρου Δ.Σ.Α., Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου, για την Παράταση Είσπραξης του Χαρατσιού μέσω της ΔΕΗΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-33.98.270, 71 


Αθήνα, 2 Απριλίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.Α., ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει τη λύπη του για την πρόθεση της κυβέρνησης να παρατείνει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την επιβολή και για το 2013 του ειδικού τέλους ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο σε «έκτακτες περιπτώσειςεξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Εν προκειμένω, είναι προφανές ότι, κατά τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας, η παράταση ενός ήδη εφαρμοζόμενου μέτρου δεν μπορεί να θεωρηθεί «έκτακτη περίπτωση», στην οποία μάλιστα να συντρέχει «εξαιρετικά επείγουσα» και, συγχρόνως, «απρόβλεπτη ανάγκη», ώστε να νοείται δυνατότητα άσκησης νομοθετικής λειτουργίας από την εκτελεστική εξουσία.

Αν, όπως είθισται τελευταία, η Κυβέρνηση επιλέξει – και αυτή τη φορά – τη συγκεκριμένη μέθοδο παράκαμψης της Βουλής, όπως, σημειωτέον, συνέβαινε κατά κόρον και στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης λίγο πριν από την κατάρρευσή της, ο πραγματικός λόγος δεν μπορεί παρά να έγκειται στο ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την υπερψήφιση τέτοιων μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω «χαράτσι» ήταν εξαρχής και παραμένει κοινωνικά άδικο και νομικά έωλο, καθόσον, μεταξύ άλλων, δεν συνδέεται καν με το παραγόμενο εκ της περιουσίας εισόδημα αλλά επιβάλλεται αδιακρίτως, κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο, με γνώμονα την κάλυψη των εισπρακτικών αναγκών του κράτους. Η κυριότητα επί κατοικιών ούτε μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο κατοχής πλούτου ούτε επιτρέπεται να στοχοποιεί εκ των πραγμάτων τους ιδιοκτήτες ως κατά τεκμήριο προνομιούχους και φοροφυγάδες. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς αλλά και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, εν γένει, η οικονομία και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, το ζητούμενο δεν μπορεί παρά να είναι ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η ανάπτυξη.

Ήδη, όπως κρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1972/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το εν λόγω ειδικό τέλος ακινήτων δεν αποτελεί στην πραγματικότητα «ανταποδοτικό τέλος» αλλά συνιστά «φόρο» κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, ο «έκτακτος» και «προσωρινός» χαρακτήρας του φόρου μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον η επιβολή του περιορίζεται στα έτη 2011 και 2012, ενώ η δυνατότητα διακοπής του ρεύματος προς τον καταναλωτή σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ αντίκειται ευθέως στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρη.

Ενόψει των ανωτέρω, αν η Κυβέρνηση προχωρήσει τελικά σε έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την παράταση της επιβολής και για το 2013 του «χαρατσιού» που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανταποκρινόμενος στον κατά νόμο θεσμικό του ρόλο (άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων), θα προσφύγει άμεσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπερασπιζόμενος τα συνταγματικώς και διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, όπως ιστορικά πράττει μέχρι σήμερα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...