Monday, September 17, 2012

Τι μας λέει ο Ελληνικός νόμος;


Περί συντάξεως διαθήκης στο εξωτερικό και παράδοσης στο Τοπικό Ελληνικο Προξενείο.

           Αγαπητοί μας αναγνώστες το περιοδικό συνεχίζει πάντα την προσπάθεια για την ενημέρωση σας σχετικά με θέματα που απασχολούν την παροικία μας, εδώ. Πολλά και ποικίλα είναι αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μπορούμε κάποιες απορίες σας, αλλά περαιτέρω αυτό που έχει και σημασία για μάς, είναι να αισθανθούμε ότι προστατεύουμε τα συμφέροντα σας και θέλουμε να διασφαλίσουμε και τις περιουσίες σας, ή να μας εκφράσετε την επιθυμία σας να σας βοηθήσουμε για όποιο θέμα.
          Αντιμετωπίζουμε πολλούς πελάτες μας, οι οποίοι ανησυχούν, κυρίως οι ηλικιωμένοι, για το μέλλον της περιουσίας τους στην Ελλάδα, όταν φυγουν απο την ζωή.  Πρόκειται για ανθρώπους, που ζούν και εργάζονται εδώ στην Αυστραλία ή έζησαν πολλά χρόνια και τώρα πια είναι συνταξιούχοι. Προσπαθούμε να του καθησυχάζουμε και τους προσφέρουμε την απλούστατη και μικρότερης δαπάνης λύση για αυτούς, που είναι η παροχή της βοήθειας μας, στην σύνταξη μυστικής διαθήκης απο αυτούς, είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά, είτε και στις δύο γλώσσες μαζί.  Ολες αυτές οι υπηρεσίες μας παρέχονται απο το γραφείο μας καθώς και για τις διαθήκες τους που αφορούν τις περιουσίες τους στην Αυστραλία και φυσικά θα μας βρείτε σύμφωνα με τα στοιχεία που σας δίνουμε παρακάτω στο πλαίσιο:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ                                                         LAW FIRM
ΑΘΗΝΑ  ΤΟΥΡΙΚΗ                                                                     SOLICITOR
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ                                                    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
377-383 Sussex St. , Suite 4 Level 2                                  SYDNEY  NSW 2000
Tel:  (02) 92613144                                                                         0411 224 189
Γραφείο Ελλάδος:                                       Κουντουριώτου 2 – Νέα Ιωνία, Αθήνα

          Εχω και σε παλαιότερο τεύχος ασχοληθεί με το θέμα των κληρονομιών και των διαθηκών, αλλα φαίνεται ότι κάθε φορά, επειδή μας το ζητάτε πρέπει να σας δίνουμε όσα περισσότερα στοιχεία είναι δυνατόν, μέσα απο τις σελίδες του περιοδικού. Πράγματι, ένας καλός και προτεινέμενος απο εμένα τρόπος, για να εκφράσει κάποιος που μένει μόνιμα στο εξωτερικό, την τελευταία του βούληση και επιθυμία για την διάθεση της περιουσίας του είναι η σύνταξη μυστικής διαθήκης. Η μυστική διαθήκη είναι ένα είδος διαθήκης που εξασφαλίζει απόλυτα τον διαθέτη, ότι δεν θα αλλοιωθεί με κανένα απολύτως τρόπο η τελευταία του επιθυμία και ότι σωστά και υπεύθυνα θα πάει η κληρονομιά του εκεί που πρέπει και ο ίδιος θέλει.
          Αυτό επιτυγχάνεται, με το να προσέλθει κανείς – και μιλάμε πάντα για εδώ την Αυστραλία- σε ένα δικηγορικό γραφείο και να βοηθηθεί στην σύνταξη της διαθήκης του.  Εφόσον λοιπόν, συζητήσει και υπαγορεύσει στον δικηγόρο του, το περιεχόμενο της διαθήκης του, τότε η διαθήκη συντάσσεται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (υπολογιστής και εκτυπώνεται).  Εφόσον σας διαβάσουμε το κείμενο και το κοιτάξετε και εσείς, σε όποια γλώσσα θελετε είτε Ελληνικά είτε Αγγλικά, τότε το υπογράφετε κανονικά στο τέλος κάθε σελίδας, το εσωκλείουμε σε ένα φάκελλο και το πάμε στο Ελληνικο Προξενείο για φύλαξη. Αυτη η διαθήκη λέγεται μυστική και είναι ασφαλέστατη, διότι κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της ή το ότι συντάχθηκε.
          Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί κάποιος να δώσει στο Ελληνικό Προξενείο για φυλαξη την διαθήκη του , κλεισμενη σε ένα φάκελλο και σφραγισμένη, απλά δηλώνοντας ενώπιον των προξενικών αρχών, ότι ο φάκελλος που παραδίδει περιέχει την διαθήκη του. Αυτό γίνεται παρουσία τριών (3) ελληνικής καταγωγής μαρτύρων, οι οποίοι θα πρέπει να κρατούν μαζί τους τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύεται η ταυτότητα τους,  μάλιστα κατ΄αναγκαιότητα διαβατήρια, διότι για την περίπτωση αυτή, η άδεια οδηγήσεως, δεν είναι αρκετή, για να μη πασχει απο ακυρότητα  η όλη διαδικασία.  Το Προξενείο, δίνει αποδεικτικό έγγραφο ότι παρέλαβε την διαθήκη με την σχετική ημερομηνία και όλα τα λοιπά αναγκαία στοιχεία. 
Να λοιπόν τι προβλέπει για την διαδικασία αυτή ο Αστικος Κώδικας και συγκεκριμένα τα άρθρα 1738 και επόμενα:

Ειδικότερα:


 Εγχείριση Εγγράφου στον Πρόξενο, που εκτελεί χρέη συμβολαιογράφου:
·          
- Το εγχειριζόμενο έγγραφο περιέχει την τελευταία βούληση του διαθέτη δηλαδή την διαθήκη του.
- Το εγχειριζόμενο έγγραφο μπορεί να γραφεί από τον διαθέτη ή από άλλο (ακόμα και κληρονόμο), με το χέρι ή με μηχανικό μέσο. Ο διαθέτης δεν έχει υποχρέωση να δηλώσει ποιος έχει συντάξει το έγγραφο.
Αν το έγγραφο είναι γραμμένο μερικά ή ολικά από άλλον ή αν είναι γραμμένο με μηχανικό μέσο, πρέπει με ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718) να φέρει την υπογραφή του διαθέτη στο τέλος κάθε ημίφυλλου, δηλ. σε κάθε δισέλιδο, αλλα καλύτερα ακόμη αν υπογράφεται στο τέλος κάθε σελίδας.
- Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα μπορεί να είναι οποιαδήποτε.
- Δεν είναι απαραίτητο στο έγγραφο να αναφέρεται ημερομηνία και τόπος σύνταξης.
- Το έγγραφο πρέπει επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718)  να φέρει την υπογραφή του διαθέτη. Αν τυχόν ο διαθέτης δεν υπογράψει το έγγραφο που περιέχει την τελευταία βούλησή του ή αν τυχόν ο διαθέτης μπορεί να διαβάζει χειρόγραφα, αλλά δεν μπορεί να γράψει, πρέπει, με ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718),
α) Να δηλώσει μπροστά στον Πρόξενο και τα πρόσωπα που συμπράττουν ότι διάβασε το έγγραφο (Α.Κ.1744 εδ.1),
β) Να διευκρινίσει τα αίτια που τον εμπόδισαν να υπογράψει. Τα πιο πάνω πρέπει με ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718) να βεβαιωθούν στην συμβολαιογραφική πράξη (Α.Κ.1744 εδ.2).
Σύμφωνα με τη διάταξη του Α.Κ. 1738, ο διαθέτης εγχειρίζει το έγγραφο στο Πρόξενο  αυτοπροσώπως και να δηλώνει ότι ο φάκελλος περιέχει την διαθήκη του.
  •  
  • Σφράγιση εγχειριζόμενου εγγράφου: (Α.Κ.1741)
  •  
«Σφράγιση» του εγγράφου δεν σημαίνει επίθεση σφραγίδας αλλά κλείσιμο του εγγράφου κατά συγκεκριμένο τρόπο. Το εγχειριζόμενο έγγραφο, πρέπει επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να σφραγιστεί, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί χωρίς ρήξη ή βλάβη του σφραγίσματος, αν δεν είναι σφραγισμένο με τέτοιο τρόπο. Για τη σφράγιση δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ύλη με επίθεση σ’ αυτήν σφραγίδας, αρκεί λ.χ. να χρησιμοποιηθεί φάκελλος με κόλλα.  Η σφράγιση πρέπει, επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να γίνει μπροστά στον διαθέτη και στα πρόσωπα που συμπράττουν. Το ίδιο ισχύει και για το περικάλυμμα του εγγράφου, αν δεν είναι σφραγισμένο με τον παραπάνω τρόπο (Α.Κ.1741).

  •  
  •  Σημείωση στο εγχειριζόμενο έγγραφο: (Α.Κ.1742)
  •  
Στο εγχειριζόμενο έγγραφο, που είναι σφραγισμένο ή που σφραγίζεται, ή στο περικάλυμμά του, ο Πρόξενος πρέπει,  επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να σημειώσει: 
α) το ονομα και το επώνυμο του διαθέτη και
 β) τη χρονολογία της εγχείρισης.
Κάτω από τη σημείωση αυτή, πρέπει, με ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), βάζουν την υπογραφή τους ο διαθέτης και  τα πρόσωπα που συμπράττουν. Αν ο διαθέτης δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπογράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται, με ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), από τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στη σημείωση  (Α.Κ.1742 § 1 εδ.β’).
  •   
  • Σύνταξη της σχετικής πράξης: (Α.Κ.1743)
Για την κατάρτιση της μυστικής διαθήκης, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να συνταχθεί πράξη.
- Στην πράξη πρέπει, επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να περιλαμβάνονται:
1. Η ημέρα, ο μήνας, το έτος και ο τόπος σύνταξης  (Α.Κ.1743 § 2 εδ.α’, 1732 § 1 αριθμ.1).
2. Ο προσδιορισμός του διαθέτη, ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του (Α.Κ.1743 § 2 εδ.α’, 1732 § 1 αριθμ.3).
3. Το όνομα και το επώνυμο που έχουν ο Πρόξενος και τα λοιπά πρόσωπα που συμπράττουν (Α.Κ.1743 § 2 εδ.α’, 1732 § 1 αριθμ.3).
Πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται, χωρίς όμως ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1743 § 2 εδ.α’, 1732 § 1 αριθμ.3): Η έδρα του Προξενείου, το επάγγελμα και η κατοικία των λοιπών προσώπων που συμπράττουν (Α.Κ.1743 § 2 εδ.α’, 1732 § 1 αριθμ.3).
- Στην πράξη πρέπει, επί ποινή ακυρότητας (Α.Κ.1718), να βεβαιώνεται εκτός από την ανάγνωση και την υπογραφή, ότι τηρήθηκαν τα εξής:
1. Η παρουσία σε όλα τα στάδια της του Προξένου και των προσώπουν που συμπράττουν (Α.Κ.1743 § 2 εδ.β’, 1730 § 2)
2. Η κατάρτιση διαθήκης με εγχείριση εγγράφου κλπ (Α.Κ.1743 § 2 εδ.β’, 1741)
3. Η σφράγιση του εγγράφου κλπ (Α.Κ.1743 § 2 εδ.β’, 1741)
4. Η σημείωση που έγινε στο εγχειριζόμενο έγγραφο (Α.Κ.1743 § 2 εδ.β’, 1742) 

Αυτά τα περί μυστικής διαθήκης , θέλω να πιστεύω ότι κάπως σας διευκόλυνα, παρακαλώ για ότι παραπάνω θελήσετε μπορείτε φίλοι αναγνώστες ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου ή να αποστείλετε γράμμα στη διεύθυνση του περιοδικού και θα σας απαντήσουμε όταν δημοσιευτεί το επόμενο τεύχος, εφόσον εσείς επιθυμείτε. Εννοείται βέβαια, ότι τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και τα στοιχεία σας δεν δημοσιοποιούνται και θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε στο επόμενο τεύχος για ένα ακόμη θέμα που πιθανόν να σας ενδιαφέρει.

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...