Tuesday, September 25, 2012

Αναστέλλεται για τη χρήση 2011 η υποχρέωση των Δικηγόρων να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες


Αναστολή υποβολής καταστάσεων για τους δικηγόρους

Αναστέλλεται για τη χρήση 2011 η υποχρέωση των Δικηγόρων να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20§7 του Ν. 3943/2011, όλες οι έγγραφες συμφωνίες, που τυχόν συνάπτει ο Δικηγόρος με εντολείς του, θα υποβάλλονται από αυτόν με κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της επαγγελματικής του έδρας έως την 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους (για τις έγγραφες συμφωνίες του προηγούμενου έτους), στη δε κατάσταση αυτή θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή. 
Οι ανωτέρω διατάξεις ρητώς προβλέπουν την έκδοση Υ.Α., που θα καθορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής της ως άνω κατάστασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
Για τις έγγραφες συμφωνίες, που αφορούν στη χρήση 2011, η προθεσμία υποβολής τους μέσω διαδικτύου παρατάθηκε αρχικώς έως 28-09-2012 με την ΠΟΛ. 1043/2012. 
Εντούτοις, έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Υ.Α., η οποία θα ρυθμίζει τα θέματα, που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η υποβολή. 
Κατόπιν τούτων, με την ΠΟΛ. 1186/2012 ορίζεται ότι αναστέλλεται η ανωτέρω υποχρέωση για τη χρήση 2011.
Κατά συνέπεια, οι Συνάδελφοι δεν υπέχουν καμιά σχετική υποχρέωση να υποβάλουν χειρόγραφα κατάσταση εγγράφων συμφωνιών και τυχόν αυτοσχέδια υποδείγματα τέτοιας καταστάσεως, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη αναφορικά με το ζήτημα και εν όψει της αντίστοιχης υποχρεώσεως για τη χρήση 2012, ο Δ.Σ.Α. θα ενημερώσει σχετικώς τα Μέλη του. 
 ΠΟΛ.1186/21.9.2012
Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ       
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ          
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου 
Τηλέφωνο :210-3375314
FAX    :210-3375001

ΠΟΛ 1186

ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) και ισχύουν για οριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2011 και μετά, προβλέπεται μεταξύ ότι, οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.

Επίσης, οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας των υπόχρεων χορήγησής τους, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων, καθώς και την οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρεων, για τους οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών ή σε μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση. Επίσης, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε', στ' και ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ, προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους καθώς και των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ακόμη, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ', η', θ' και Γ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Κατόπιν των προαναφερομένων νέων διατάξεων και σχετικών αιτημάτων περί αναστολής υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υποβολής τους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να καταχωρηθούν όλες οι σχετικές συναλλαγές με νέα μηχανογραφική εφαρμογή και λαμβανομένου υπόψη ότι οι σχετικές κατασκευές των εφαρμογών υποβολής των εν θέματι οριστικών δηλώσεων των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών και των καταστάσεων μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013, αναστέλλεται η υποβολή τους για την χρήση 2011.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...