Thursday, July 17, 2014

Περι Μακεδονίας λόγος (Μέρος ε')Γράφει και επιμελείται
ο Γιώργος Αθανασιάδης
Δικηγόρος, Θεατρικός συγγραφέας
Ραδιοφωνικός Παραγωγός
SYDNEY AUSTRALIA
Tel : 0421 969 172
e-mail: athanasiadis.g@hotmail.com............
Απο την γενιά του Ηρακλέους του μεγάλου Γενάρχη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ απο τη γραμμή της Ιούς του Ινάχου, λοιπόν, έλκει την καταγωγή της και η βασιλική οικογένεια της Μακεδονίας και όλων των Μακεδόνων και εκ του σπέρματος δε επίσης του Μακεδώνος, αδελφού του Μάγνητος. Ελληνες, την καταγωγή και την φυλή και οι Μακεδόνες και στην συνέχεια της ανάλυσης μας και της όσο το δυνατόν εγγύτερης ιστορικής μας προσέγγισης, εν ολίγοις θα αναφερθούμε σε εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Βεβαία επίσης είναι και η μή Ελληνική προεύλεση των Σλάβων κατοίκων σήμερα των περιοχών βόρεια της Μακεδονίας, οι οποίοι με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων σφετερίζονται τα ιερά και τά όσια των Ελλήνων και αποκαλούν το κρατικό τους μόρφωμα με το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας. 

Δυστυχώς όμως είμαστε πλέον υποχρεωμένοι, ως γένος Ελλήνων, διαρκώς να καλούμεθα να αποδεικνύωμε τα αυτονόητα. Εκείνα, όμως που είναι αυτονόητα και πέραν κάθε αμφισβήτησης «τοις πάσι» και ειδικότερα για τους ιστορικούς και τις συνειδήσεις των σκεπτομένων ανθρώπων παγκοσμίως φαίνεται ότι πλέον στους χαλεπούς καιρούς μας χρήζουν ιδιαίτερης αποδείξεως. Αισθάνεται πραγματικά πολύ αδύναμος και μικρός, ανεπαρκής θα μπορούσε να λεχθεί, το να εξαναγκάζεται ο γράφων με την σειρά του, όπως εκατοντάδες άλλοι πριν απο αυτόν, να ανατρέχει στις ιστορικές πηγές διαρκώς και να αναζητά αποδείξεις για όλα εκείνα, που η στοιχειώδης γνώση, τα ευρήματα των ανασκαφών, τα συγγράματα των συγγραφέων, Ελλήνων και μή, διαχρονικά και η ζώσα πραγματικότητα αποδεικνύουν απο μόνα τους. Ομως πειθόμενοι στην ανάγκη και στο έργο που αναλάβαμε, θα κάνουμε μια περαιτέρω αναφορά ενδεικτική σε κάποιες ιστορικές πηγές απο την αρχαιότητα. Μετά την έκθεση αυτών των ιστορικών σημειωμάτων, θεωρούμε ότι οτιδήποτε πέρα απο όλα αυτά, που αποτελούν κοινή συνείδηση και παράδοση του έθνους των Ελλήνων, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά περιττολογίες και διαστρεβλώσεις και τίθενται στην κρίση πλέον των ερευνητών του κόσμου που αγαπούν και έχουν βάλει στόχο στην ζωή τους την ιστορική αλήθεια, πέρα απο οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες και υποχθόνιες στοχεύσεις. Οι δράσεις έχουν νόημα και αλήθεια όταν γίνονται υπό το φώς του ήλιου και δεν αποτελούν κάματο της νύκτας και των αφανών της παραγώγων. Κατ΄ ακολουθίαν και συνέπειαν στις αρχές μας, υπεύθυνα στο έργο αυτό, δηλούνουμε ότι πέραν των όποιων προσωπικών μας απόψεων, θα εκθέσουμε παρακάτω και τις ακόλουθες πηγές, απο τους αρχαίους συγγραφείς, απο συγγράμματα που εγράφησαν όταν όλα αυτά τα σύγχρονα «Μακεδονικά» ζητήματα, ουδόλως υπήρχαν και είς έκαστος εγνώριζε την εθνική του ταυτότητα. Εκρινα σκόπιμο, πέρα από κάθε ήδη προηγούμενη αναφορά, να αρχίσει η μικρή αυτή παράθεση αυτών των λίγων αλλά ουσιαστικών ιστορικών πηγών απο τον ίδιο τον πατέρα της Ιστορίας, τον Ηρόδοτο.

Ο Ηρόδοτος, αναφερόμενος στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, πρίν την μάχη των Πλαταιών το 479 π.χ. που στην ουσία σημαίνει και το τέλος των Περσικών πολέμων και διεκδικήσεων των Μήδων σε βάρος τότε της Ελλάδας, ιστορεί ένα σημαντικό γεγονός. Ο Αλέξανδρος ο Α΄ , γυιός του Αμύντα, βασιλιάς της Μακεδονίας και ακούσιος τότε σύμμαχος των Περσών και του Μαρδονίου, πήρε μια σημαντική απόφαση (Ο Αμύντας, ο πατέρας του Αλέξανδρου του Α΄, είχε υποταγεί ως γνωστόν, κατά την εκστρατεία του Δαρείου του Υστάπη και όχι μόνο η Μακεδσνία , αλλα και η Θεσσαλία, Βοιωτία και ουσιαστικά μόνες ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας, ήταν η περιοχή της Αθήνας και η Πελοπόνησος και για τον λόγο τούτο , η ναυμαχία της Σαλαμίνας και τα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν μεγίστης σημασίας και μεγαλείου). Πλησίασε , κρυφά την νύκτα το Αθηναϊκό στρατόπεδο και έδωσε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το σχέδια του Μαρδονίου. Στην πράξη του αυτή δεν κινήθηκε ωθούμενος απο ταπεινά προδοτικά σχέδια, αλλά ο ίδιος νιώθοντας όντας και νιώθοντας Ελληνας ποτέ δεν αισθάνθηκε σύμμαχος των Περσών, αλλα δούλος υποταγμένος σε αυτούς. Συνεπώς, υψηλό καθήκον και χρέος του θεώρησε προς την πατρίδα του και τους ομοφύλους του στο απέναντι στρατόπεδο, να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Είπε αιτιολογώντας στους Ελληνες Αθηναίους την συμπεριφορά του αυτήν, όπως παρατίθεται στο παρακάτω απόσπασμα απο την ιστορία του Ηροδότου:

Απόσπασμα αρχαίου κειμένου:

...μετά δέ την επειρώτησιν των χρησμών και παραίνεσιν την εκ Μαρδονίου νύξ τε εγίνετο και ές φυλακάς ετάσσοντο. ως δέ πρόσω της νυκτός προελήλατο και ησυχίη εδόκεε είναι ανά τα στρατόπεδα και μάλιστα οι άνθρωποι είναι εν ύπνω, τηνικαύτα προσελάσας ίππω πρός τας φυλακάς τας Αθηναίων Αλέξανδρος ο Αμύντεω, στρατηγός τε εών και βασιλεύς Μακεδόνων, εδίζητο τοίσι στρατηγοίσι ες λόγους ελθείν. των δέ φυλάκων οι μεν πλεύνες παρέμενον, οι δ΄ έθεον επί τους στρατηγούς, ελθόντες δέ έλεγον ως άνθρωπος ήκοι επ΄ ίππου εκ του στρατοπέδου του Μύδων, ος άλλο μεν ουδέν παραγυμνοί έπος, στρατηγούς δέ ονομάζων εθέλειν φησί ες λόγους ελθείν.
οι δέ επεί ταύτα ήκουσαν, αύτικα είποντο ες τας φυλακάς· απικομένοισι δέ έλεγε Αλέξανδρος τάδε:

... άνδρες Αθηναίοι, παραθήκην υμίν τα έπεα τάδε τίθεμαι, απόρρητα ποιεύμενος πρός μηδένα λέγειν υμέας άλλον ή Παυσανίην, μη με και διαφθείρητε· ού γαρ αν έλεγον, ει μη μεγάλως εκηδόμην συναπάσης της Ελλάδος. ...

... αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τωρχαίον και αντ΄ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την Ελλάδα...

Σε ελεύθερη μετάφραση η πρόταση: 

...και επειδή και ο ίδιος είμαι Ελληνας κατά την γενεάν και μάλιστα αρχαιόθεν, και δεν θα ήθελα να δώ την Ελλάδα αντί ελεύθερη (υπο) δουλωμένη...... λέγω δέ ων ότι Μαρδονίω τε και τη στρατιή τα σφάγια ου δύναται καταθύμια γενέσθαι· πάλαι γαρ αν εμάχεσθε. νυν δέ οι δέδοκται τα μεν σφάγια εάν χαίρειν, αμ΄ ημέρη δέ διαφωσκούση συμβολήν ποιέεσθαι· καταρρώδηκε γαρ μη πλεύνες συλλεχθήτε, ως εγώ εικάζω. προς ταύτα ετοιμάζεσθε. ην δέ άρα υπερβάληται την συμβολήν Μαρδόνιος και μη ποιέηται, λιπαρέετε μένοντες· ολιγέων γαρ σφι ημερέων λείπεται σιτία...ην δέ υμίν ο πόλεμος όδε κατά νόον τελευτήση, μνησθήναι τινά χρη και εμεύ ελευθερώσιος πέρι, ος Ελλήνων είνεκα ούτω έργον παράβολον έργασμαι υπό προθυμίης, εθέλων υμίν δηλώσαι την διάνοιαν την Μαρδονίου, ίνα μη επιπέσωσι υμίν εξαίφνης οι βάρβαροι μη προσδεκομένοισί κω....

Ειμί δέ Αλέξανδρος ο Μακεδών

ο μεν ταύτα είπας απήλαυνε οπίσω ες το στρατόπεδον και την εωυτού τάξιν.Ηρόδοτος, Βιβλίο Θ’, Καλλιόπη


Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα....

0 σχόλια:

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...